15 års garanti

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af tagpaptag

Et veludført tagpaptag er et holdbart tag med lang levetid. De fleste skader skyldes manglende jævnlige eftersyn af tagets tilstand.

Manglende vedligehold betyder også en større risiko, for at mindre skader udvikler sig og resulterer i nedsat levetid for konstruktionen.

Alle tagmaterialers levetid kan forøges ved et årligt eftersyn med en systematisk kontrol som anført:

1. Udvendigt eftersyn omfatter:

Eftersyn af tagfladen for revnedannelser forårsaget af frost eller bevægelser i tagfladen eller ved anden trafik på taget. Tagmaterialets fastgørelse med tagsøm eller -skruer. Eftersyn af alle inddækninger og fuger ved tagkanter, skorstene, ovenlys, skotrender og gennemføringer i tagfladen. Afrensning af tagfladen for begroninger med mos og alger Eftersyn og evt. oprensning af tagrender, tagnedløb og tagbrønde.

2. Indvendigt eftersyn omfatter:

Utætte eller defekte undertage, utætte skotrender og åbninger for ventilation af tagrummet.